Veri Koruması

Comic-Fuchs mit großem Schloss

Verilerinizin korunmasını çok ciddiye alıyoruz.

Lehrreich Wilmersdorf GmbH’sı için veri koruma görevlisi:

Sarah Ewert

E-posta: sarah.ewert@lehrreich-wilmersdorf.de

I. Bir Bakışta Veri Koruması

Genel Bilgiler Aşağıdaki bilgiler, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sağlar. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Veri koruma konusuna ilişkin ayrıntılı bilgi, bu metnin altında bulunan veri koruma beyanımızda bulunabilir. Bu web sitesinde veri toplama Bu web sitesinde veri toplanmasından kim sorumludur? Bu web sitesindeki veri işlemleri, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu veri koruma beyanındaki “Sorumlu kuruluşa ilişkin not” bölümünde bulabilirsiniz. Verilerinizi nasıl topluyoruz? Bir yandan, verileriniz bize ilettiğinizde toplanır. Bu örneğin bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olabilir. Diğer veriler, BT sistemlerimiz tarafından web sitesini ziyaret ettiğinizde otomatik olarak veya sizin izninizle kaydedilir. Bunlar öncelikle teknik verilerdir (ör. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfanın görüntülendiği saat). Bu veriler, bu web sitesine girer girmez otomatik olarak toplanır.
Verilerinizi ne için kullanıyoruz? Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız kullanılabilmesini sağlamak için toplanır. Başka veriler kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir. Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz? Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında her zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işlemine onay verdiyseniz, bu izni istediğiniz zaman gelecek için iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli koşullar altında kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız da bulunmaktadır. Ayrıca, sorumlu denetim makamına şikayette bulunma hakkınız da var. Bunun için veya veri koruma konusundaki diğer sorularınız için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Analiz Araçları ve Üçüncü Taraf Sağlayıcılara Ait Araçlar Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu öncelikle analiz programları ile yapılır. Bu analiz programları hakkında detaylı bilgiyi aşağıdaki Gizlilik Politikasında bulabilirsiniz.

II. Barındırma

Hetzner Web sitemizi Hetzner’de barındırıyoruz. Sağlayıcı Hetzner Online GmbH’dır, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (bundan böyle: Hetzner). Ayrıntılar Hetzner’in veri koruma beyanında bulunabilir: https://www.hetzner.com/de/rechtliches/datenschutz. </p > < p> Hetzner, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. Paragrafının f Bendi temelinde kullanılır. Web sitemizi mümkün olduğunca güvenilir bir şekilde sunmak konusunda meşru menfaatimiz vardır. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca GDPR’nin 6. Maddesinin 1. Paragrafının a Bendi temelinde gerçekleşir; izin her zaman iptal edilebilir.
Sipariş işlemi Yukarıda belirtilen sağlayıcı ile bir sipariş işlemi sözleşmesi (AVV) bulunmakta. Bu, web sitemizin ziyaretçilerinin kişisel verilerini yalnızca talimatlarımıza ve GDPR’ye uygun olarak işlemesini sağlayan, veri koruma yasası tarafından öngörülen bir sözleşmedir.

III. Genel ve Zorunlu Bilgiler

Veri Koruması

Bu web sitesinin operatörleri, kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde ve yasal veri koruma yönetmeliklerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullandığınızda çeşitli kişisel veriler toplanır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla yapıldığını da açıklar.

İnternet üzerinden veri aktarımı esnasında (örneğin e-posta ile iletişim kurarken)
güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluşla ilgili not
Bu web sitesindeki veri işleminden sorumlu kuruluş:

Tilo Pätzolt
Bundesallee 181
10717 Berlin

Telefon: 03085733497
E-posta: info@lehrreich-wilmersdorf.de

Sorumlu kurum, kişisel verilerin (ör. isimler, e-posta adresleri, vb.) işlenmesinin amaçlarına ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

Saklama Süresi
Bu veri koruma beyanında belirli bir saklama süresi belirtilmediği sürece, kişisel verileriniz, veri işleme amacı geçerliliğini yitirene kadar bizde kalacaktır. Silme için meşru bir talepte bulunursanız veya veri işlemeye verdiğiniz izni iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka herhangi bir nedenimiz (örneğin vergi veya ticari saklama süreleri) olmadığı sürece verileriniz silinecektir; ikinci durumda, silme işlemi bu nedenler ortadan kalktıktan sonra gerçekleşir.

Veri Koruma Görevlisi
Şirketimiz için bir veri koruma görevlisi atadık.

Sarah Ewert
E-posta: sarah.ewert@lehrreich-wilmersdorf.de

ABD’ye ve diğer üçüncü ülkelere veri aktarımına ilişkin not
Başka araçların yanı sıra ABD merkezli şirketlere veya veri koruma kanunu açısından güvenli olmayan diğer üçüncü ülkelerdeki şirketlere ait araçlar kullanıyoruz. Bu araçlar aktif ise kişisel verileriniz bu üçüncü ülkelere aktarılabilir ve orada işlenebilir. Bu ülkelerde AB’dekine benzer veri koruma seviyesinin garanti edilemeyeceğini belirtmek isteriz. Örneğin, ABD şirketleri, kişisel verileri istendiğinde güvenlik makamlarına teslim etmekle yükümlüdür; ilgili kişi olarak dahi buna karşı yasal işlem başlatamıyorsunuz. Bu nedenle, ABD yetkililerinin (ör. gizli servisler) verilerinizi izleme amacıyla ABD sunucularında işlemesi, değerlendirmesi ve kalıcı olarak saklaması göz ardı edilemez. Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur.

Veri işleme izninizin geri alınması
Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık izninizle mümkündür. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptalden önce gerçekleştirilen veri işlemenin yasallığı, iptalden etkilenmez.

Özel durumlarda ve doğrudan reklamlara (GDPR 21. Madde) karşı veri toplamaya itiraz etme hakkı
GDPR’nin 6. MADDESI 1. PARAGRAF E VEYA F BENDINE GÖRE, ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR. BU AYRICA BU HÜKÜMLERE GÖRE YAPILAN PROFİLLEME İÇİN DE GEÇERLİDİR. İŞLEMİN GEREKLİ OLDUĞU İLGİLİ YASAL DAYANAK, BU GİZLİLİK POLİTİKASI’NDA GÖSTERİLEBİLİR. İTİRAZ EDERSENİZ, ETKİLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ARTIK İŞLEMEYE DEVAM ETMEYECEĞİZ, BUNA İSTİSNA İŞLEME İÇİN SİZİN ÇIKARLARINIZ, HAKLARINIZ VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZDEN ÖNEMLİ OLAN ZORLU NEDENLER KANITLI OLARAK MEVCUT OLDUĞUNDA VEYA İŞLEME YASAL İDDİALARIN YARDIMI, UYGULANMASI VEYA SAVUNMASI İÇİNDİR (GDPR 21. MADDE 1. PARAGRAFA GÖRE İTİRAZ).

KİŞİSEL VERİLERİNİZ DOĞRUDAN REKLAM İÇİN İŞLENİYORSA, KİŞİSEL VERİLERİNİN BU TÜR REKLAM AMACIYLA İŞLENMESİNE HER ZAMAN İTİRAZ ETME HAKKINIZ VARDIR; BU AYRICA BU TÜR DOĞRUDAN REKLAMLARLA BAĞLANTILI OLARAK PROFİLLENDİRME İÇİN DE GEÇERLİDİR. İTİRAZ EDERSENİZ, KİŞİSEL VERİLERİNİZ ARTIK DOĞRUDAN REKLAM AMACIYLA KULLANILMAYACAKTIR (İTİRAZ GDPR 21. MADDE 2. PARAGRAFA GÖRE). Yetkili denetim makamına itiraz hakkı / > GDPR’nin ihlal edilmesi durumunda, veri sahibinin, özellikle mutat meskenlerinin, iş yerlerinin veya iş yerlerinin bulunduğu üye ülkede bir denetim makamına şikayette bulunma hakkı vardır. İddia edilen ihlalden şikayette bulunma hakkı, diğer idari veya adli çözüm yollarına halel getirmeksizin mevcuttur. Veri taşınabilirliği hakkı Bir sözleşmenin yerine getirilebilmesi için onayınız temelinde veya süreçte aldığımız otomatik olarak işleme alınan verilerinizin size veya sizin belirttiğiniz üçüncü bir tarafa, makine tarafından okunabilir bir biçimde teslim edilmesini sağlamak için veri aktarma hakkınız vardır. Verilerin başka bir sorumlu kişiye doğrudan aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkünse yapılacaktır. SSL veya TLS şifrelemesi Güvenlik nedenleriyle ve web sitesi operatörü olarak bize örneğin şiparişler veya sorular için gönderdiğiniz gizli içeriğin iletimini korumak için, bu site SSL veya TLS şifrelemesi kullanır. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının “http://” yerine “https://” olarak değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz. < p> Eğer SSL veya TLS şifrelemesi aktifse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz. Bilgilendirme, silme ve düzeltme Saklanan kişisel verilerinizin, bunların kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında her zaman ücretsiz bilgi edinme hakkına ve gerekirse, geçerli yasal hükümler çerçevesinde bu verileri düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerle ilgili başka sorularınız varsa, istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemeyi kısıtlama hakkı Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bu amaçla dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşleme kısıtlama hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur: Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız vardır. Kontrol süresince, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır. Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı olarak gerçekleştiyse/gerçekleşiyorsa, silinmesi yerine veri işlemenin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak bunlara yasal hak taleplerini uygulamak, savunmak veya ileri sürmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır. GDPR Madde 21 Paragraf 1 uyarınca itirazda bulunduysanız, sizin çıkarlarınız ve bizim çıkarlarımız tartılmalıdır. Kimin çıkarlarının öncelikli olduğu henüz belli olmadığı sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu verilere – saklanması dışında – yalnızca sizin izninizle veya yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarının korunması için veya Avrupa Birliği veya bir Üye Devletin önemli kamu yararı nedenleriyleişlem görmesine izin verilir.

IV. Bu Web Sitesindeki Veri Toplama

Çerezler Web sitemiz “çerezler” kullanır. Çerezler küçük metin dosyalarıdır ve cihazınıza herhangi bir zarar vermez. Bir oturum süresince geçici olarak (oturum çerezleri) veya kalıcı olarak (kalıcı çerezler) cihazınızda saklanırlar. Oturum çerezleri, ziyaretinizden sonra otomatik olarak silinir. Kalıcı çerezler, siz onları silene veya web tarayıcınız otomatik olarak silene kadar cihazınızda kayıtlı kalır. Bazı durumlarda, sitemize girdiğinizde üçüncü taraf şirketlerin çerezleri de cihazınızda saklanabilir ( üçüncü taraf Çerezler). Bunlar, bizim veya sizin belirli üçüncü taraf hizmetlerini (ör. ödeme hizmetlerini işlemek için çerezler) kullanmanızı sağlar. Çerezlerin çeşitli işlevleri vardır. Çok sayıda çerez teknik olarak gereklidir, çünkü belirli web sitesi işlevleri onlarsız çalışmayacaktır (örneğin, alışveriş sepeti işlevi veya videoların gösterimi). Diğer çerezler, kullanıcı davranışlarını değerlendirmek veya reklam görüntülemek için kullanılır. Elektronik iletişim sürecini yürütmek (gerekli çerezler) veya istediğiniz belirli işlevleri sağlamak için kullanılan çerezler (işlevsel çerezler, ör. alışveriş sepeti işlevi) veya web sitesini optimize etmek (örneğin, web izleyicisini ölçmek için çerezler) GDPR’nin 6. Madde 1. Paragraf F Bendi temelinde saklanır. Web sitesi operatörünün, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sağlanması için çerezlerin saklanmasında meşru menfaati vardır. Tanımlama bilgilerinin saklanması için izin talep edilmişse, ilgili tanımlama bilgileri yalnızca bu onay temelinde saklanır (GDPR Madde 6 Paragraf 1 Bent a); rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirileceğiniz ve çerezlere yalnızca münferit durumlarda izin verecek, belirli durumlarda veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini hariç tutacak şekilde ayarlayabilir ve tarayıcıyı kapatırken çerezleri otomatik olarak silmesini etkinleştirebilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakılırsa, bu web sitesinin işlevselliği sınırlanabilir. Çerezler üçüncü taraf şirketler tarafından veya analiz amacıyla kullanılıyorsa, bu veri koruma beyanında sizi ayrıca bilgilendirecek ve eğer gerekliyse onayınızı isteyeceğiz.</ P > Cookie Notice &amp (Çerez Bildirimi) ile Onay; Uyumluluk Web sitemiz Cookie Notice & Compliance for GDPR (Çerez Bildirimi ve GDPR ile Uyumluluk) adlı izin teknolojisini belirli çerezlerin saklanmasına veya belirli teknolojilerin kullanımına ilişkin onayınızı almak ve bunları veri koruma düzenlemelerine uygun olarak belgelemek için kullanır. Cookie Notice & Compliance for GDPR yerel olarak yüklenir, böylece üçüncü şahısların sunucularına bağlantı kurulmaz. Cookie Notice & Compliance for GDPR size verilen izinleri veya bunların iptalini atayabilmeniz için tarayıcınıza bir çerez kaydeder. Çerez 1 ay boyunca aktif kalır. Ayrıca verileriniz, siz bizden silmemizi isteyinceye, izin çerezini kendiniz silene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar saklanacaktır. Zorunlu yasal saklama gereksinimleri bundan etkilenmez. Cookie Notice & Compliance for GDPR çerezlerin kullanımı için yasal olarak gerekli olan onayı almak için kullanılır. Bunun yasal dayanağı GDPR Madde 6 (1) (c)’dir. Sunucu günlük dosyaları Web sitesi sağlayıcısı, bilgileri tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sunucu-günlük-dosyalarda otomatik olarak toplar ve saklar. Bunlar:
    • Tarayıcı türü ve tarayıcı sürümü
    • Kullanılan işletim sistemi
    • Yönlendiren URL
    • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
< li> Sunucu isteğinin zamanı
  • IP adresi
  Bu verilerin diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmez. Bu veriler GDPR’nin 6. Madde 1. Paragraf F Bendi temelinde kaydedilir. Web sitesi operatörünün, web sitesinin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonu konusunda meşru bir menfaati vardır – bunun için sunucu günlük dosyalarının kaydedilmesi gerekir.
İletişim formu İletişim formu aracılığıyla bize sorularınızı gönderirseniz, burada sağladığınız iletişim bilgileri de dahil olmak üzere talep formundaki bilgileriniz, sorguyu işleme koymak amacıyla tarafımızca ve takip soruları olayı. Bu verileri sizin rızanız olmadan aktarmıyoruz. Bu verilerin işlenmesi gerekli Sanat uyarınca gerçekleşir. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen sorguların etkin bir şekilde işlenmesine yönelik meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 bent f) veya sizin izninize (GDPR Madde 6 paragraf 1 bent a) dayanmaktadır. bu talep edilmişse. İletişim formuna girdiğiniz veriler, siz bizden silmemizi, saklama izninizi iptal etmedikçe veya veri saklama amacı artık geçerliliğini kaybetmedikçe (örn. istek işlendi). Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – etkilenmeden kalır. E-posta, telefon veya faks yoluyla sorgulama Gönderirseniz Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçmeniz durumunda, bundan kaynaklanan tüm kişisel verileriniz (isim, talep) dahil talebiniz, talebinizin işlenmesi amacıyla tarafımızca saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri sizin rızanız olmadan aktarmıyoruz. Bu verilerin işlenmesi gerekli Sanat uyarınca gerçekleşir. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen sorguların etkin bir şekilde işlenmesine yönelik meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 bent f) veya sizin izninize (GDPR Madde 6 paragraf 1 bent a) dayanmaktadır. bu talep edilmişse. İletişim talepleri yoluyla bize gönderdiğiniz veriler, siz silme talebinde bulunana, saklama izninizi geri çekene veya veri saklama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, işleme tamamlandıktan sonra) bizimle kalacaktır. tamamlandı). isteğiniz). Zorunlu yasal hükümler – özellikle yasal saklama süreleri – kalır etkilenmez. WhatsApp aracılığıyla iletişim Müşterilerimiz ve diğer üçüncü taraflarla iletişim kurmak için WhatsApp anlık mesajlaşma hizmetini kullanırız. Sağlayıcı, WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda’dır. İletişim, WhatsApp’ın veya diğer üçüncü taraflar iletişim içeriğine erişebilir. Ancak WhatsApp, iletişim süreci sırasında oluşturulan meta verilere erişim alır (ör. gönderen, alıcı ve zaman). WhatsApp’ın kendi açıklamalarına göre kullanıcılarının kişisel verilerini ABD merkezli ana şirketi Facebook ile paylaştığını da belirtmek isteriz. Veri işlemeyle ilgili daha fazla ayrıntı, şu adresteki WhatsApp’ın veri koruma politikasında bulunabilir: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy. Whatsapp, aşağıdakiler temelinde kullanılır. müşteriler, ilgili taraflar ve diğer iş ve sözleşme ortakları ile mümkün olduğunca hızlı ve etkili bir şekilde iletişim kurmaya yetkili Çıkarımız (GDPR Madde 6 Paragraf 1 lit. f). İlgili bir rıza talep edilmişse, veri işleme yalnızca rıza temelinde gerçekleşir; bu, gelecekte geçerli olmak üzere herhangi bir zamanda iptal edilebilir. WhatsApp arasında ve üzerinde paylaşılan iletişim içeriği, siz bizden silmemizi talep edene, saklama izninizi veya veri saklama amacını iptal edene kadar bizimle kalır. geçerli değil (örneğin, talebiniz işlendikten sonra). Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – etkilenmeden kalır. WhatsApp’ı “WhatsApp Business” türünde kullanıyoruz. ABD’ye veri aktarımı, aşağıdaki standart sözleşme hükümlerine dayanmaktadır: Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.whatsapp.com/legal/business-data-transfer-addendum. WhatsApp hesapları, kullanılan akıllı telefonlardaki adres defteriyle otomatik veri senkronizasyonu olmaması için. Yukarıda belirtilen sağlayıcı ile bir sipariş işleme sözleşmesi (AVV) imzaladık.

V. Analiz Araçları ve Reklam

Google Etiket Yöneticisi Google Etiket Yöneticisini kullanıyoruz. Sağlayıcı Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır. Google Etiket Yöneticisi, web sitemize izleme veya istatistiksel araçları ve diğer teknolojileri entegre edebilmek için kullandığımız bir araçtır. Google Etiket Yöneticisinin kendisi herhangi bir kullanıcı profili oluşturmaz, herhangi bir çerez kaydetmez ve herhangi bir bağımsız analiz gerçekleştirmez. Yalnızca, kendisi aracılığıyla entegre edilen araçların yönetimi ve gösterimi için kullanılır. Ancak, Google Etiket Yöneticisi, Google’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ana şirketine de iletilebilen IP adresinizi kaydeder. Google Etiket Yöneticisi, Madde 6 Paragraf 1 lit f temelinde kullanılır. GDPR. Web sitesi operatörünün, web sitesindeki çeşitli araçların hızlı ve kolay entegrasyonu ve yönetimi konusunda meşru bir çıkarı vardır. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Madde 6 (1) (a) GDPR; izin herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Google Analytics Bu web sitesi, Google Analytics web analiz hizmetinin işlevlerini kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır. Google Analytics, web sitesi operatörünün web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını analiz etmesine olanak tanır. Web sitesi operatörü, aşağıdakiler gibi çeşitli kullanım verilerini alır: B. Sayfa görünümleri, kalış süresi, kullanılan işletim sistemleri ve kullanıcının kökeni. Bu veriler Google tarafından ilgili kullanıcıya veya cihazına atanan bir profilde özetlenebilir. Google Analytics, kullanıcı davranışını analiz etmek amacıyla kullanıcının tanınmasını sağlayan teknolojileri kullanır. etkinleştirin (ör. çerezler veya cihaz parmak izi). Bu web sitesinin kullanımı hakkında Google tarafından toplanan bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Bu analiz aracının kullanımı, Madde 6 Paragraf 1 bent f’ye dayanmaktadır. GDPR. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir çıkara sahiptir. İlgili bir onay istendiyse (örneğin, çerezlerin saklanması için onay), işleme yalnızca Madde 6 Paragraf 1 litre temelinde gerçekleşir. izin herhangi bir zamanda iptal edilebilir. ABD’ye veri aktarımı, AB Komisyonu’nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntıları burada bulabilirsiniz: https:// privacy.google.com /businesses/controllerterms/mccs/. IP anonimleştirme Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Sonuç olarak, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşmasının diğer sözleşmeli ülkelerinde ABD’ye iletilmeden önce kısaltılacaktır. Yalnızca istisnai durumlarda tam IP adresi ABD’deki bir Google sunucusuna gönderilecek ve orada kısaltılacaktır. Bu web sitesinin operatörü adına Google, bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek ve web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri web sitesi operatörüne sağlamak için kullanacaktır. Google Analytics kapsamında tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir. Tarayıcı Eklentisi Sizin bilgilerinizin toplanmasını ve işlenmesini engelleyebilirsiniz. Google verileri, aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek bunu önler: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Daha fazla Google Analytics’ten alınan kullanıcı verilerinin işlenmesine ilişkin bilgiler Google’ın veri koruma beyanında bulunabilir: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. < span style=”font -weight: bold;”>Sipariş işleme Google ile bir sipariş işleme sözleşmesi imzaladık ve Google Analytics’i kullanırken Alman veri koruma yetkililerinin katı gereksinimlerini tam olarak uyguladık.</ p> < span style=”font-weight: bold;”>Google Analytics’teki demografik özellikler Bu web sitesi “demografik Google reklam ağı içinde web sitesi ziyaretçilerine uygun reklamlar gösterebilmek için Google Analytics’in “Özellikleri”. Bu, site ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanları hakkında ifadeler içeren raporların oluşturulmasına olanak tanır. Bu veriler, Google’ın ilgi alanına dayalı reklamlarından ve üçüncü taraf sağlayıcılardan gelen ziyaretçi verilerinden gelir. Bu veriler belirli bir kişiye atanamaz. Bu işlevi istediğiniz zaman Google hesabınızdaki reklam ayarlarından devre dışı bırakabilir veya “Veri toplanmasına itiraz” noktasında açıklandığı gibi verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını genel olarak yasaklayabilirsiniz.
Depolama süresi Google tarafından depolanan ve çerezler, kullanıcı kimlikleri (ör. Kullanıcı Kimliği) veya reklam kimlikleri (ör. DoubleClick çerezleri, Android) ile bağlantılı kullanıcı ve etkinlik düzeyinde veriler reklam kimliği) 14 ay sonra anonim hale getirilecek veya silinecektir. Bununla ilgili ayrıntıları aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de Google Ads Web sitesi operatörü Google Ads’ü kullanır. Google Ads, Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda tarafından sağlanan bir çevrimiçi reklamcılık programıdır. Google Ads, Google arama motorunda veya üçüncü sitelerde reklam göstermemizi sağlar. -parti web siteleri, kullanıcı Google’da belirli arama terimlerini girdiğinde (anahtar kelime hedefleme). Ayrıca, hedeflenen reklamlar, Google’da bulunan (hedef grup hedefleme) kullanıcı verilerine (örn. konum verileri ve ilgi alanları) dayalı olarak görüntülenebilir. Web sitesi operatörü olarak, örneğin hangi arama terimlerinin reklamlarımızın görüntülenmesine yol açtığını ve kaç reklamın karşılık gelen tıklamalara yol açtığını analiz ederek bu verileri nicel olarak değerlendirebiliriz. Google Ads’ün kullanımı, Madde 6 Paragraf 1 bent f GDPR. Web sitesi operatörünün, hizmet ürünlerini mümkün olduğunca etkili bir şekilde pazarlamak konusunda meşru bir çıkarı vardır. ABD’ye veri aktarımı, AB Komisyonu’nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntıları burada bulabilirsiniz. : https://policies.google.com/privacy/frameworks ve https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. Google Yeniden Pazarlama</strong > Bu web sitesi, Google Analytics Yeniden Pazarlama işlevlerini kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır. Google Yeniden Pazarlama, aşağıdakileri gerçekleştirmek için web sitemizdeki kullanıcı davranışınızı (ör. belirli ürünlere yapılan tıklamalar) analiz eder. sizi belirli reklam hedef gruplarında sınıflandırmak ve ardından diğer çevrimiçi teklifleri (yeniden pazarlama veya yeniden hedefleme) ziyaret ettiğinizde size uygun web mesajlarını görüntülemek için. Ayrıca, Google Yeniden Pazarlama ile oluşturulan reklam hedef grupları aşağıdakilere bağlanabilir: Google’ın cihazlar arası işlevleri olacak. Bu şekilde, bir uç cihazda (örn. cep telefonu) önceki kullanımınıza ve gezinme davranışınıza bağlı olarak size uyarlanmış ilgi alanına yönelik, kişiselleştirilmiş reklam mesajları, başka bir uç cihazda (örn. tablet veya PC) de görüntülenebilir. . Bir Google hesabınız varsa, aşağıdaki bağlantıyı kullanarak kişiselleştirilmiş reklamlara itiraz edebilirsiniz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.</p > Google Yeniden Pazarlamanın kullanımı, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. paragrafının f bendine dayanmaktadır. Web sitesi operatörünün, ürünlerini mümkün olduğunca etkili bir şekilde pazarlama konusunda meşru bir çıkarı vardır. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca Madde 6 (1) (a) GDPR; izin herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Daha fazla bilgiyi ve veri koruma düzenlemelerini şu adreste Google’ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/technologies/ads? hl=de.< /p> Müşteri karşılaştırması ile hedef grup oluşturma Bir hedef grup oluşturmak için diğer şeylerin yanı sıra Google Yeniden Pazarlama’dan müşteri karşılaştırmasını kullanırız. Bunu yaparken, belirli müşteri verilerini (ör. e-posta adresleri) müşteri listelerimizden Google’a aktarırız. İlgili müşteriler Google kullanıcılarıysa ve Google hesaplarına giriş yapmışlarsa, onlara Google ağı içinde (ör. YouTube, Gmail veya arama motorunda) uygun reklam mesajları gösterilecektir. Google Dönüşüm İzleme Bu web sitesi Google Dönüşüm İzleme’yi kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır. Google Conversion Tracking’in yardımıyla, biz ve Google, kullanıcının belirli işlemleri gerçekleştirip gerçekleştirmediğini anlayabiliriz. eylemleri vardır. Örneğin, web sitemizdeki hangi düğmelere ne sıklıkta tıklandığını ve hangi ürünlerin özellikle sık görüntülendiğini veya satın alındığını değerlendirebiliriz. Bu bilgiler, dönüşüm istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Reklamlarımıza tıklayan toplam kullanıcı sayısını ve hangi işlemleri yaptıklarını öğreniyoruz. Kullanıcıyı kişisel olarak tanımlayabileceğimiz herhangi bir bilgi almıyoruz. Google, tanımlama için çerezleri veya benzer tanıma teknolojilerini kullanır. Google dönüşüm izlemenin kullanımı, GDPR Madde 6 (1) (f)’ye dayanmaktadır. Web sitesi operatörü, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru bir çıkara sahiptir. İlgili bir izin istendiyse (örneğin, çerezlerin saklanmasına izin verilir), işleme yalnızca Madde 6 (1) (a) GDPR temelinde gerçekleşir; izin herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Google dönüşüm izleme hakkında daha fazla bilgiyi Google’ın veri koruma düzenlemelerinde bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de. </ p>

VI. Bülten

Bülten verileri Web sitesinde sunulan haber bültenini almak istiyorsanız, sizden bir e-posta adresine ve ayrıca aşağıdaki bilgilere ihtiyacımız var: sağlanan e-posta adresinin sahibi olduğunuzu ve haber bültenini almayı kabul ettiğinizi kontrol etmemizi sağlar. Daha fazla veri toplanmaz veya yalnızca gönüllü olarak toplanır. Bu verileri münhasıran talep edilen bilgileri göndermek için kullanırız ve üçüncü şahıslara aktarmayız. Bülten kayıt formuna girilen veriler münhasıran sizin onayınız temelinde işlenir (Madde 6 Paragraf. 1 litre bir GDPR). Verilerin, e-posta adresinin ve bunların haber bülteni göndermek için kullanılmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman, örneğin haber bültenindeki “abonelikten çık” bağlantısı aracılığıyla iptal edebilirsiniz. Halihazırda gerçekleştirilmiş olan veri işleme işlemlerinin yasallığı, iptal işleminden etkilenmez.
Bültene abone olmak amacıyla bizimle sakladığınız veriler, siz haber bülteni aboneliğinden çıkana kadar biz veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından saklanacak ve haber bülteni aboneliğinden çıktıktan sonra haber bülteni dağıtım listesinden silinecektir veya artık alakalı değilse. Madde 6 Paragraf 1 lit bülten dağıtım listesi uyarınca meşru menfaatimiz kapsamında e-posta adreslerini haber bülteni dağıtım listemizden silme veya engelleme hakkını kendi takdirimize bağlı olarak saklı tutuyoruz, e-posta adresiniz saklanabilir. gelecekteki postaları önlemek için bizim tarafımızdan veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından bir kara listede. Kara listedeki veriler sadece bu amaçla kullanılır ve başka verilerle birleştirilmez. Bu, haber bültenleri gönderirken yasal gerekliliklere uyma konusunda hem sizin hem de bizim menfaatimize hizmet eder (GDPR Madde 6 Fıkra 1 lit. f anlamındaki meşru menfaat). Kara listedeki depolama zamanla sınırlı değildir. Menfaatleriniz meşru menfaatlerimizden ağır basıyorsa depolamaya itiraz edebilirsiniz.

VII. Eklentiler ve Araçlar

Google Haritalar Bu site Google Haritalar harita hizmetini kullanır. Sağlayıcı Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır. Google Haritalar işlevlerini kullanmak için IP adresinizi kaydetmeniz gerekir. Bu bilgiler genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Bu sitenin sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Google Haritalar etkinleştirilirse, Google, yazı tiplerinin tek tip görüntülenmesi amacıyla Google Web Yazı Tiplerini kullanabilir. Google Haritalar’ı çağırdığınızda, metin ve yazı tiplerini doğru bir şekilde görüntülemek için tarayıcınız gerekli web yazı tiplerini tarayıcı önbelleğinize yükler. Google Haritalar, çevrimiçi tekliflerimizin çekici bir sunumu için kullanılır ve Web sitesinde tarafımızca belirtilen yerleri bulmayı kolaylaştırmak için. Bu, GDPR’nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f f’si anlamında meşru bir menfaati temsil eder.. İlgili bir onay talep edilmişse, işleme yalnızca GDPR’nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının a harfi temelinde gerçekleştirilir; izin herhangi bir zamanda iptal edilebilir.
ABD’ye veri aktarımı, AB Komisyonu’nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ ve< br /> https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/. Google’ın veri koruma beyanında kullanıcı verilerinin işlenmesi hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz: https:// policy.google.com/privacy?hl=tr.

VIII. E-Ticaret ve Ödeme Sağlayıcıları

Verilerin işlenmesi (müşteri ve sözleşme verileri) Kişisel verileri yalnızca yasal ilişkinin kurulması, içerik tasarımı veya değiştirilmesi için gerekli olduğu sürece toplar, işler ve kullanırız ( envanter verileri) . Bu, bir sözleşmeyi veya sözleşme öncesi önlemleri yerine getirmek için verilerin işlenmesine izin veren GDPR Madde 6 Paragraf 1 B harfine dayanmaktadır. Bu web sitesinin kullanımıyla ilgili kişisel verileri (kullanım verileri) yalnızca, kullanıcının hizmeti kullanabilmesi veya kullanıcıyı faturalandırması için gerekli olduğu ölçüde toplar, işler ve kullanırız. Toplanan müşteri verileri, sipariş tamamlandıktan veya iş ilişkisinin sona ermesinden sonra silinir. Yasal saklama süreleri etkilenmez.

IX. Sesli ve Görüntülü Konferanslar

Veri işleme Müşterilerimizle iletişim kurmak için diğer şeylerin yanı sıra çevrimiçi konferans araçlarını kullanıyoruz. Kullandığımız belirli araçlar aşağıda listelenmiştir. Bizimle görüntülü veya sesli konferans aracılığıyla İnternet aracılığıyla iletişim kurarsanız, kişisel verileriniz biz ve ilgili konferans aracının sağlayıcısı tarafından toplanacak ve işlenecektir. Konferans. araçlar, araçları kullanmak için sağladığınız/kullandığınız tüm verileri (e-posta adresi ve/veya telefon numaranız) toplar. Ayrıca konferans araçları, konferansın süresini, konferansa katılımın başlangıç ​​ve bitişini (zamanını), katılımcı sayısını ve iletişim süreciyle bağlantılı diğer “bağlam bilgilerini” (meta veriler) işler. Aracın sağlayıcısı, çevrimiçi iletişimi işlemek için gereken tüm teknik verileri daha da işledi. Buna özellikle IP adresleri, MAC adresleri, cihaz kimlikleri, cihaz türü, işletim sistemi türü ve sürümü, istemci sürümü, kamera türü, mikrofon veya hoparlör ve bağlantı türü dahildir.</p >< p>İçerik araç içinde değiştirilirse, yüklenirse veya başka bir şekilde kullanıma sunulursa, araç sağlayıcının sunucularında da depolanır. Bu tür içerikler, bulut kayıtları, sohbet/anlık mesajlar, sesli mesajlar, yüklenen fotoğraflar ve videolar, dosyalar, beyaz tahtalar ve Hizmeti kullanırken paylaşılan diğer bilgileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir. Lütfen tam bilgimiz olmadığını unutmayın. kullanılan araçların veri işleme operasyonları üzerindeki etkisi. Seçeneklerimiz büyük ölçüde ilgili sağlayıcının kurumsal politikasına dayanmaktadır. Konferans araçları tarafından veri işleme hakkında daha fazla bilgi, bu metin altında listelediğimiz, kullanılan araçların veri koruma beyanlarında bulunabilir. Amaç ve yasal dayanak Konferans araçları, olası veya mevcut sözleşme ortakları ile iletişim kurmak veya müşterilerimize belirli hizmetler sunmak için kullanılacaktır (Madde 6 paragraf 1 lit. b DSGVO). Ayrıca, araçların kullanımı, bizimle veya şirketimizle iletişimi genel olarak basitleştirmeye ve hızlandırmaya hizmet eder (Madde 6 Fıkra 1 lit. f DSGVO anlamında meşru menfaat). Rıza talep edilmişse, söz konusu araçlar bu rıza esas alınarak kullanılacaktır; izin, gelecekte geçerli olmak üzere herhangi bir zamanda iptal edilebilir.
Saklama süresi Video ve konferans araçları aracılığıyla doğrudan tarafımızca toplanan veriler, silmemizi talep ettiğinizde, saklama izninizi iptal ettiğinizde veya veri depolama amacı atlanmıştır. Kaydedilen çerezler, siz onları silene kadar uç cihazınızda kalır. Zorunlu yasal saklama süreleri etkilenmeden kalır. Konferans araçlarının operatörleri tarafından kendi amaçları için saklanan verilerinizin saklama süresi üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Ayrıntılar için lütfen doğrudan konferans araçlarının operatörleriyle iletişime geçin. Kullanılan konferans araçları Aşağıdaki konferans araçlarını kullanıyoruz: Jitsi Meet Jitsi Meet kullanıyoruz. Bizimle Jitsi Meet aracılığıyla iletişim kurarsanız, bu iletişim süreciyle ilişkili tüm veriler yalnızca Avrupa Birliği veya veri koruma yasası kapsamında güvenli olan üçüncü bir ülkedeki sunucularda işlenir. Sipariş işleme Yukarıda belirtilen sağlayıcı ile bir sipariş işleme sözleşmesi (AVV) yaptık. Bu, veri koruma yasasının gerektirdiği bir sözleşmedir ve web sitemizin ziyaretçilerinin kişisel verilerinin yalnızca talimatlarımıza ve GDPR’ye uygun olarak işlenmesini sağlar.

X. Kendi Hizmetlerimiz

Başvuru sahibi verilerinin işlenmesi Size bize başvurma fırsatı sunuyoruz (örn. e-posta, posta veya çevrimiçi başvuru formunu kullanarak). Aşağıda, başvuru sürecinin bir parçası olarak toplanan kişisel verilerinizin kapsamı, amacı ve kullanımı hakkında sizi bilgilendireceğiz. Verilerinizin geçerli veri koruma yasasına ve diğer tüm yasal hükümlere uygun olarak toplanacağını, işleneceğini ve kullanılacağını ve verilerinizin kesinlikle gizli tutulacağını garanti ediyoruz. Kapsam ve amaç Bize bir başvuru gönderirseniz, ilgili kişisel verilerinizi (örneğin iletişim ve iletişim verileri, başvuru belgeleri, iş görüşmeleri sırasındaki notlar vb.) bu, bir iş ilişkisinin kurulmasına ilişkin karar için gereklidir. Bunun yasal dayanağı, Alman hukuku uyarınca § 26 BDSG (bir istihdam ilişkisinin başlatılması), Madde 6 Paragraf 1 bent a GDPR’dir. İzin herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Kişisel verileriniz yalnızca şirketimiz bünyesinde başvurunuzun işlenmesinde yer alan kişilere iletilecektir. Başvurunun başarılı olması halinde, göndermiş olduğunuz veriler şu esaslara göre işlenecektir. § 26< br />BDSG ve Madde 6 paragraf 1 bent b GDPR veri işleme sistemlerimizde iş ilişkisini yürütmek amacıyla.
Verilerin saklama süresi Size bir iş teklifi yapamazsak, bir iş teklifini reddederseniz veya başvurunuzu geri çekerseniz, gönderdiğiniz verileri saklama hakkımızı saklı tutarız. Meşru menfaatlerimizin temeli (Madde 6 Fıkra 1 lit. f GDPR), bizimle başvuru sürecinin sona ermesinden (başvurunun reddedilmesi veya geri çekilmesi) itibaren 6 aya kadar. Daha sonra veriler silinecek ve fiziki başvuru belgeleri imha edilecektir. Saklama, özellikle yasal bir anlaşmazlık durumunda kanıt işlevi görür. 6 aylık süre sona erdikten sonra verilerin gerekli olacağı açıksa (ör. yaklaşan veya bekleyen bir yasal anlaşmazlık nedeniyle), yalnızca daha fazla depolama amacı artık geçerli değilse silinecektir. Rızanızı verdiyseniz (GDPR’nin 6. Maddesinin 1. fıkrası 1. bendi) veya yasal saklama yükümlülüklerinin silmeyi engellemesi durumunda da daha uzun saklama yapılabilir.

XI. Sosyal Medya Görünümlerimiz

Sosyal ağlar tarafından veri işleme

Sosyal ağlarda herkesin erişebileceği profilleri tutuyoruz. Kullandığımız bireysel sosyal ağları aşağıda bulabilirsiniz. Facebook, Twitter vb. gibi sosyal ağlar, web sitelerini veya entegre sosyal medya içeriğine (ör. Beğen düğmeleri veya reklam afişleri) sahip bir web sitesini ziyaret ederseniz, genellikle kullanıcı davranışınızı kapsamlı bir şekilde analiz edebilir. Sosyal medya varlığımızı ziyaret etmek, veri korumayla ilgili çok sayıda işleme işlemini tetikler. Ayrıntılı olarak: Sosyal medya hesabınıza giriş yaptıysanız ve sosyal medya varlığımızı ziyaret ettiyseniz, sosyal medya portalının operatörü bu ziyareti kullanıcı hesabınıza atayabilir. Ancak belirli koşullar altında, oturum açmadıysanız veya ilgili sosyal medya portalında bir hesabınız yoksa kişisel verileriniz de kaydedilebilir. Bu durumda bu veriler, örneğin uç cihazınızda depolanan çerezler aracılığıyla veya IP adresinizi kaydederek toplanır. Bu şekilde toplanan veriler yardımıyla sosyal medya portallarının operatörleri, tercihlerinizin ve ilgi alanlarınızın saklandığı kullanıcı profilleri oluşturabilir. Bu şekilde, ilgi alanına dayalı reklamlar, ilgili sosyal medya mevcudiyetinin hem içinde hem de dışında size gösterilebilir. İlgili sosyal ağda bir hesabınız varsa, giriş yaptığınız veya giriş yaptığınız tüm cihazlarda ilgi alanına dayalı reklamlar görüntülenebilir. Sosyal medya portallarındaki tüm işleme işlemlerini izleyemediğimizi de lütfen unutmayın. Sağlayıcıya bağlı olarak, sosyal medya portallarının operatörleri tarafından ek işleme operasyonları gerçekleştirilebilir. Ayrıntılar, ilgili sosyal medya portallarının kullanım koşulları ve veri koruma düzenlemelerinde bulunabilir.

Yasal Dayanak

Sosyal medya görünümlerimiz İnternette mümkün olan en geniş varlığı sağlamalıdır. Bu, GDPR Madde 6 (1) (f) anlamında meşru bir menfaattir. Sosyal ağlar tarafından başlatılan analiz süreçleri, sosyal ağların operatörleri tarafından belirtilmesi gereken farklı yasal dayanaklara dayanabilir (örneğin, Madde 6 Fıkra 1 bent a DSGVO anlamında rıza).

Sorumlu kişi ve hak iddiası

Sosyal medya varlıklarımızdan birini (ör. Facebook) ziyaret ederseniz, bu ziyaret sırasında tetiklenen veri işleme işlemlerinden sosyal medya platformunun operatörüyle birlikte sorumluyuz. Prensip olarak haklarınızı (bilgi, düzeltme, silme, işlemenin kısıtlanması, veri aktarılabilirliği ve şikayetler) hem karşı hem de aleyhinize kullanabilirsiniz. biz de ilgili sosyal medya portalının operatörü (ör. Facebook’a karşı). Sosyal medya portalı operatörleriyle ortak sorumluluğa rağmen, sosyal medya portallarının veri işleme operasyonları üzerinde tam etkimizin olmadığını lütfen unutmayın. Seçeneklerimiz büyük ölçüde ilgili sağlayıcının şirket politikasına dayanmaktadır.

Depolama süresi

Sosyal medya varlığı aracılığıyla doğrudan tarafımızca toplanan veriler, silmemizi istediğinizde, saklama izninizi iptal ettiğinizde veya veri saklama amacı artık geçerli olmadığında sistemlerimizden silinecektir. Kaydedilen çerezler, siz onları silene kadar uç cihazınızda kalır. Zorunlu yasal hükümler – özellikle saklama süreleri – etkilenmeden kalır. Sosyal ağ operatörleri tarafından kendi amaçları için saklanan verilerinizin saklama süresi üzerinde hiçbir etkimiz yoktur. Ayrıntılar için lütfen doğrudan sosyal ağların operatörleriyle iletişime geçin (ör. veri koruma beyanında, aşağıya bakın).

Ayrıntılı olarak sosyal ağlar

Facebook
Facebook’ta bir profilimiz var. Bu hizmetin sağlayıcısı Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda’dır. Facebook’a göre, toplanan veriler ABD’ye ve diğer üçüncü ülkelere de aktarılacak. Facebook ile bir ortak işleme anlaşması (Denetleyici Eki) imzaladık. Bu anlaşma, Facebook sayfamızı ziyaret ettiğinizde bizim veya Facebook’un hangi veri işleme işlemlerinden sorumlu olduğumuzu tanımlar. Bu sözleşmeyi aşağıdaki bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz: https://www facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Kullanıcı hesabınızda reklam ayarlarınızı bağımsız olarak yapabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın ve giriş yapın: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. ABD’ye veri aktarımı, AB Komisyonu’nun Standart Sözleşme Maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum < /a> ve https://de-de.facebook.com/ yardım /566994660333381. Ayrıntılar için Facebook’un gizlilik politikasına bakın: https://www.facebook .com/about/privacy/.
XING
XING’de bir profilimiz var. Sağlayıcı New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Almanya’dır. Kişisel verilerinizi nasıl işlediklerine ilişkin ayrıntılar XING veri koruma beyanında bulunabilir: https ://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
LinkedIn
LinkedIn’de bir profilimiz var. Sağlayıcı LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, İrlanda’dır. LinkedIn reklam çerezleri kullanır. LinkedIn reklam çerezlerini devre dışı bırakmak istiyorsanız, lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanın: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. ABD’ye veri aktarımı, AB Komisyonu’nun Standart Sözleşme Maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir: https://www.linkedin.com/legal / l/dpa ve https://www. Linkedin .com/legal/l/eu-sccs. Kişisel verilerinizi nasıl ele aldıklarına ilişkin ayrıntılar LinkedIn’in veri koruma beyanında bulunabilir: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.